Merkwaardig verhaal aangaande het level en de lotgevallen van Michiel Christiaan Vos, as predikant der Hervormde Christelijke gemeente op onderscheidene plaatsen in Nederland, Afrika en AsiŽ, van zijne jeugd af tot den tijd van zijn emeritusschap

Front Cover
A.B. Sakkes, 1824 - Clergy - 213 pages
 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Selected pages

Contents


Other editions - View all

Common terms and phrases

Popular passages

Page 16 - Daarna goot hij water in het bekken, en begon de voeten der discipelen te wasschen en af te droogen met den linnen doek, waarmede hij omgord was. 6 Hij dan kwam tot Simon Petrus; en die zeide tot hem; Heere!
Page 103 - Daarom betuig ik ulieden op dezen huldigen dag, dat ik rein ben van het bloed van u allen. — Want ik heb niet achtergehouden, dat ik u niet zoude verkondigd hebben al den raad Gods.
Page 168 - Engelse offisiersweduwee, wat die nag voor hy aan wal gestap het in 'n droomverskyning gesien het hoe „iemand in het zwart gekleed tot haar kwam, en haren ring van haren vinger nam
Page 164 - In dat werk," zeide diezelfde persoon, „ben ik reeds verscheidene jaren bezig geweest, en wilt gij wel gelooven, dat ik meermalen vijf honderd Christenen op ťťnen dag gemaakt heb?" „Als gij dan maar niet," was ons antwoord, „vijf honderd malen op ťťnen dag de paarlen voor de zwijnen geworpen hebt." Hierop barstte hij en eenige van zijn gezelschap in een dartel gelach uit, en brachten niets dan spotternijen te voorschijn.
Page 21 - ... maar Pharao's harte werd verhard om my niet te laten trekken," en dit op aandrang van sy oudste broer, die skurk van die drama. Die Bybelse styl is kenmerkend vir sy prosa en gee 'n sekere wyding aan die verhaal, ook waar hy laggend-ironies daarby voeg „het laatste bezoek dat ik te dien einde bij hem aflegde, was zoo vriendelijk, dat hij mij bedreigde, indien ik nogmaals met dat verzoek te zijnen huize kwam, ik verzekerd kon wezen, dat hij mij met eenen stok de deur uit zoude slaan.
Page 200 - God, and do works meet for repentance. 408 409 mij de Joden in den tempel gegrepen, en gepoogd om te brengen. 22 Dan, hulpe van God verkregen hebbende, sta ik tot op dezen dag, betuigende beiden klein en groot ; niets zeggende buiten hetgeen de profeten en Mozes gesproken hebben, dat geschieden zoude : . 23 Namelijk dat de Christus lijden moest, en dat hij, de eerste uit de opstanding der dooden zijnde, een licht zoude verkondigen dezen " volke en den heidenen. 24 En als hij deze dingen tot zijne...
Page 99 - Holland meegebring, maar hoe gelukkig ook al in die stamland, „evenwel bleef ik altoos, bijzonder om de arme heidenen, naar mijn land verlangen.

Bibliographic information