Mezopotámie: Ve službách velekněžky

Přední strana obálky
Grada Publishing a.s., 17. 4. 2019 - Počet stran: 176
To město, Uruk, vypadalo jako zničené přírodní katastrofou. Bylo to však dílo krále Narám-Sína. Setkání s mladým obchodníkem Tilharem, který v Uruku ztratil celou rodinu, a neuvěřitelná souhra náhod, zapletou Báru do vrcholně důležité a nebezpečné mise – doručit právě králi Narám-Sínovi vzkaz od jeho tety, velekněžky Encheduanny, které jde o život. Jenže pokud bude vzkaz doručen, potká i další město stejný osud jako Uruk. Báru navíc doprovází Tilhar, který Narám-Sínovi přísahal smrt... Historička Veronika Válková ve svých knihách přenáší čtenáře do skutečné, reálné historie, kde spolu s Bárou zažívají napínavé chvilky, zároveň se toho ale také hodně dozvědí.  
 

Co říkají ostatní - Napsat recenzi

Na obvyklých místech jsme nenalezli žádné recenze.

Vybrané stránky

Obsah

Kapitola 1
5
Kapitola 2
12
Kapitola 3
21
Kapitola 4
27
Kapitola 5
31
Kapitola 6
41
Kapitola 7
53
Kapitola 8
59
Kapitola 9
71
Kapitola 10
77
Edice
86
Tiráž
87
Autorská práva

Další vydání - Zobrazit všechny

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

Bibliografické údaje