Mindaugo knyga: istorijos šaltiniai apie Lietuvos karalių

Couverture
LII leidykla, 2005 - 422 pages

Avis des internautes - Rédiger un commentaire

Aucun commentaire n'a été trouvé aux emplacements habituels.

Table des matières

Pratarmė Zigmantas Kiaupa
9
Lietuva stiprėja
45
Karalius Mindaugas
63
Ištraukos iš Lietuvos kaimynų metraščių ir kronikų
93
Po Mindaugo
147
Eiliuotoji Livonijos kronika Rimvydas Petrauskas
193
Santrumpos ir literatūra
405
List of Maps
417
Droits d'auteur

Informations bibliographiques