Minne af Kongl. Dramatiska Teatern med en repertoire så väl på alla dramatiska pjeser: som pa de å Dramatiska Teatern under de sednare åren uppförde sång pjeser och balleter tillika med tabell öfver Kongl. Stora Teaterns nuvarande biljett-priser

Front Cover
F.B. Nestius, 1825
0 Reviews
 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Selected pages

Common terms and phrases

Popular passages

Page 65 - Habils habilierS, af äkta guld och silfverbrokad, sammet eller siden, med dyrbara broderier, och hvaraf många tillhört Kongl. och Furstliga personer, ibland hvilka isynnerhet förtjenar nämnas den som Konung Gustaf III burit vid sin förlofning i Danmark, och hviiken blott ett par gånger varit nyttjad på scenen Andra, K.
Page 77 - Öfver r/orra porlen satt, högt upp, en stor sten i fyra afdelningar, med Svenska globen , omgifven af tvenne vingar och prydd med eklöf, samt deröfver Kongl.
Page 72 - ... olyckan att blifva afklädt sin yttre skönhet och beröfvadt allt hvad som kunnat borttagas och förändras. I Grefve Dahlbergs verk...
Page 61 - Teatern höll, sallongen oberäknad , 45 fot i längden, och var lika bred , försedd med ett litet, men förträffligt Machineii, Den upptog tillika med Klädes-Logerne, östra delen af huset , och utgjordes af tre bottnar.
Page 72 - Bland andra prydnader på tornen, ar den vid första våningen löpande frisen i .basrelief , så mästerligen arbetad , och alluderande på de la Gardieska familjens stamfaders stora bedrifter *), att det varit *) Den meningen, tom nlgornädei «k»H finnai ytt. rad, att denna fri...
Page 67 - ... rasade fram till den så kallade kron-vinden , hvarigenom hela taket på huset och alla fyra tornen så hastigt och nästan på en gång *j I Eldfelti löle i pjeiea för afton.
Page 79 - Sigismund it i594> och den femte, litet mindre, hvilken åter hört till någondera af dem med Brahe-vapnet , hade nedanstående inskription, med starkare...
Page 66 - Så snart ridån föll vid fjerde Aktens slut, skyndade Sufflören upp på Teatern, der röken redan uppsteg genom Kuliss-iännorna , hvnrföre man förmodade att elden var lös i den längst ner belagna Snickare-verkstaden.
Page 72 - Vid minne af husets utseende senast före branden, eller så, som det i den...

Bibliographic information