Miscellaneous Works, Svazek 3

Přední strana obálky
D.A. Talboys, 1830
 

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

Bibliografické údaje