Missive. Daer in kortelijck ende grondigh werdt vertoont, hoe veel de Vereenighde Nederlanden gheleghen is aen de Oost ende West Indische navigatie. Mitsgaders 't profijt, dat men van de Oost Indische compagnie, gheduerende den tijt van vierentwintich jaren herwaerdts, daer uit heeft ghetrocken. Met fondamentale redenen werdt bewesen, dat door de geoctropeerde West Indische navigatie, meer voordeel voor de participanten ... grooter schade ende afbreuck voor den koninck van Spaengien zij te verwachten ...

Front Cover
by Ian Iansz., 1621 - 35 pages
0 Reviews
 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Common terms and phrases

Bibliographic information