Missive aende Achtb. Regenten der stadt Amsterdam inde welcke geoordeelt wort, dat hare Actien ende Proceduren, namelijc het aennemen der Waertgelders, innemen van 's lants Soldaten, volgens de conditien van hare Stadt, niet strecken oft van noode zyn, tot dat oogemerck ('t welck sy nochtans seggen daer mede voor te hebben) namelijck de maintenue der gereformeerde Religie ende welstant der stad [...] Item dat de gewesene geapprehendeerde, [...] Godvruchtige Gereformeerde en lief-hebbende mannen zijn ...

Front Cover
1629 - 24 pages
0 Reviews
 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Common terms and phrases

Bibliographic information