Moderní marketingová komunikace: 2., zcela přepracované vydání

Přední strana obálky
Grada Publishing a.s., 18. 2. 2019 - Počet stran: 344
Nové vydání komplexní publikace o marketingové komunikaci je zcela přepracováno a doplněno o nové poznatky, týkající se například online marketingové komunikace, B2B komunikace a trendech v oboru. Obsahuje nové případové studie a barevnou obrazovou přílohu s fotografiemi z tuzemské i zahraniční komunikační praxe. V knize se seznámíte se strategiemi marketingové komunikace, s tvorbou komunikačního mixu, metodikou a bariérami při stanovování rozpočtu. Poznáte ucelený proces integrované marketingové komunikace, budete posuzovat efektivnost a zamýšlet se nad vybranými etickými otázkami. Největší část publikace se věnuje osobním a neosobním nástrojům marketingové komunikace: reklamě, podpoře prodeje, přímému marketingu, public relations, sponzoringu, veletrhům a výstavám i osobnímu prodeji, a to také v online prostředí. Pozornost je zaměřena na odlišnosti v marketingové komunikaci na B2B trhu, v mezinárodním prostředí a na internetu, s důrazem na sociální sítě. Publikace uznávaných odborníků je určena studentům vysokých škol, pracovníkům komunikačních agentur a firemního marketingu a PR.
 

Co říkají ostatní - Napsat recenzi

Na obvyklých místech jsme nenalezli žádné recenze.

Obsah

O autorech
9
Předmluva vedoucí kolektivu autorů
13
1 Východiska marketingové komunikace
17
2 Cíle strategie a plánování marketingové komunikace
41
3 Komunikační mix
71
Autorská práva

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

Bibliografické údaje