Mozek a důvěra: aneb Co nám neurověda říká o morálce

Přední strana obálky
dybbuk, 1. 1. 2015 - Počet stran: 262
 

Co říkají ostatní - Napsat recenzi

Na obvyklých místech jsme nenalezli žádné recenze.

Obsah

Úvod
9
Hodnoty v mozku
19
Starost a starost o druhé
33
Spolupráce a důvěra
64
V síti geny mozek a chování
91
Dovednosti nezbytné k sociálnímu životu
111
Nikoli zpravidla
150
Náboženství a morálka
175
Poznámky
189
Bibliografie
219
Poděkování
250
Rejstřík
251
Autorská práva

O autorovi (2015)

Kniha Mozek a důvěra přináší zcela nové vysvětlení základů morálky, což nás nutí znovu promyslet původ jedné z našich nejuctívanějších hodnot. Průkopnice neurofilozofie Patricia Churchlandová ukazuje, že morálka má původ v biologii mozku. V evoluci vyvinutá struktura, procesy a chemie mozku motivují člověka k tomu, aby dbal nejen o svůj život a potřeby, ale také o blahobyt svých blízkých – nejprve potomků, následně svých partnerů, příbuzných a teprve pak dalších lidí. Odloučení a vyloučení ze skupiny způsobují jedincům bolest, společnost druhých naopak přináší potěšení. Výsledky vědeckého bádání nám nyní ukazují, že bude nutné přehodnotit priority, které při vysvětlování původu morálky dáváme náboženství, absolutním pravidlům a čistému rozumu. Odkud se tedy berou lidské hodnoty? Jak se přihodilo, že našemu mozku začalo záležet na ostatních? Jestliže mi geny nastaví mozek tak, aby zajišťoval, že zůstanu naživu, zplodím potomstvo, a předám tak tytéž geny dál, jak jej mohou zároveň nastavit tak, aby mu záleželo i na ostatních? Jsou morální hodnoty ryze lidským specifikem, nebo je možné tvrdit, že morálku mají i zvířata? Na tyto a mnohé další otázky se Churchlandová snaží odpovědět. Krátce po svém vydání kniha získala nejvyšší ocenění v oboru biologických věd, biomedicíny a neurovědy udělované Asociací amerických nakladatelů.

Bibliografické údaje