Náboženský život a barokní zbožnost v českých zemích

Přední strana obálky
Grada Publishing a.s., 22. 8. 2013 - Počet stran: 416
Víra, náboženství a zbožnost. Váraně novověké společnosti prolínala tato témata každodenním životem příslušníků všech sociálních vrstev. Vydejte se sánámi za poznáním a pochopením našich předků ze 17. a 18. století. Tato publikace nabízí vedle úvahy o vzniku a obsahu toho, co se obvykle zahrnuje pod pojem barokní zbožnost, také informace o kultech českého baroka, o rituálech a reáliích doprovázejících náboženský život, o laických institucích a aktivitách, jakými byla náboženská bratrstva a poutě. Nezapomíná ani na problematiku umírání a smrti, jež ve studované době představovala velké duchovní téma, ale ani na nepřátele katolické církve a jejího vyznání. V závěru se pak věnuje proměnám, kterými prošel náboženský život za osvícenství a které se do jisté míry podílejí i na jeho dnešní podobě.
 

Co říkají ostatní - Napsat recenzi

Na obvyklých místech jsme nenalezli žádné recenze.

Obsah

Úvodem
7
Realita nebo zbožné přání?
11
2 Svět barokních kultů
31
3 Reálie a rituály náboženského života
95
4 Organizovaná zbožnost laiků
153
5 Společenství živých a mrtvých
213
6 Protivníci katolické víry
263
7 Konec barokní zbožnosti
301
Závěr
335
Summary
345
Seznam zkratek
353
Prameny a literatura
355
Autorská práva

Další vydání - Zobrazit všechny

Bibliografické údaje