Nádory adolescentů a mladých dospělých

Přední strana obálky
Grada Publishing a.s., 1. 1. 2011 - Počet stran: 363
Publikace se věnuje specifické problematice maligních onemocnění u mladé generace vymezené věkem 15 až 25 (29) let. Podává komplexní pohled na epidemiologii, etiologii, klinickou prezentaci a chování jednotlivých typů nádorů a hematologických malignit. Klade důraz na věkově specifické rozdíly a shrnuje současné poznatky o biologii a patogenezi jednotlivých zhoubných nemocí. Srovnává nádory u adolescentů nejen s nádory u dětí, ale i se starší generací dospělých. Autoři věnují pozornost i psychologii dospívajících jako faktoru, který často velmi výrazně ovlivní toleranci a průběh léčby. Nedílnou součástí monografie je i podpůrná léčba a problematika pozdních následků onkologické léčby, které mohou výrazně ovlivnit kvalitu života onkologicky vyléčeného mladého člověka.
 

Co říkají ostatní - Napsat recenzi

Na obvyklých místech jsme nenalezli žádné recenze.

Obsah

3 Úvod
1
1 Epidemiologie nádorů u dospívajících a mladých dospělých
7
2 Hodgkinův lymfom
23
3 Nonhodgkinské lymfomy
35
4 Leukemie
43
5 Myelodysplastický syndrom
75
6 Histiocytózy
81
7 Sarkomy měkkých tkání
91
12 Karcinom tlustého střeva a konečníku
153
13 Karcinom prsu v adolescenci
161
14 Maligní melanom
175
15 Gynekologické nádory
189
16 Testikulární nádory
211
17 Neuroendokrinní nádory
225
18 Vzácné nádory
253
19 Podpůrná péče
289

8 Sarkomy kostí
103
9 Nádory centrálního nervového systému
115
10 Nádory ledvin
127
11 Hepatocelulární karcinom
141
20 Pozdní následky
323
21 Dispenzarizace adolescentů s genetickou predispozicí k nádorovým onemocněním
349
22 Rejstřík
359
Autorská práva

Bibliografické údaje