Nádory varlat

Přední strana obálky
Grada Publishing a.s., 24. 11. 2008 - Počet stran: 328
Autoři shrnují veškeré současné poznatky týkající se prevence, epidemiologie, rizikových faktorů, diagnostiky i léčby tohoto onemocnění. Vycházejí z vlastní sestavy pacientů s testikulárními nádory, která je největší v ČR.Barevná publikace, která je doplněna bohatou obrazovou dokumentací (276 vyobrazení, 82 tabulek a grafů), je určena onkologům, urologům, patologům, epidemiologům i lékařům prvního kontaktu. Podobná kniha v ČR dosud nevyšla.Spoluautory jsou dále: doc. MUDr. Ivan Malbohan, CSc., doc. MUDr. Jaroslav Novák, CSc.. Knihu recenzoval doc. MUDr. Ivan. Kawaciuk, CSc.
 

Co říkají ostatní - Napsat recenzi

Na obvyklých místech jsme nenalezli žádné recenze.

Obsah

1 Epidemiologie zhoubných nádorů varlat v České republice
1
2 Referenční data pro hodnocení léčebné péče u zhoubných nádorů varlat
31
3 Etiologie a rizikové faktory zhoubných nádorů varlat
57
4 Nádory varlat a rizikové faktory životního prostředí
79
5 Patomorfologie nádorovitých afekcí a nádorů varlete a paratestikulárních struktur
93
6 Nádorové markery u zhoubných nádorů varlat
129
7 Klinické příznaky testikulárních germinálních nádorů možnosti prevence
141
8 Staging prognostické a prediktivní faktory
149
11 Radioterapie testikulárních germinálních nádorů
195
12 Léčebné postupy u nepokročilých testikulárních germinálních nádorů
207
13 Léčebné postupy u pokročilých testikulárních germinálních nádorů
221
14 Péče o nemocné po skončené léčbě Možné chyby a omyly v diagnostickoléčebném a dlouhodobém dispenzárním programu
243
15 Maligní extragonadální germinální nádory
257
16 Negerminální nádory varlete
265
17 Podpůrná terapie v komplexním léčebném programu germinálních nádorů
269
18 Pozdní následky protinádorové léčby
293

9 Chirurgické léčebné postupy
165
10 Chemoterapie
181

Další vydání - Zobrazit všechny

Bibliografické údaje