Nástroje posilování vztahů se zákazníky na B2B trhu

Přední strana obálky
Grada Publishing a.s., 21. 6. 2017 - Počet stran: 320
0 Recenze
Google recenze neověřuje, ale kontroluje a odstraňuje podvodný obsah, pokud je identifikován
Zkušení autoři se v této publikaci komplexně věnují nástrojům posilování vztahů se zákazníky na B2B trzích. Seznamují čtenáře s novodobým pojetím marketingu, marketingem vztahů, jeho základními rysy, principy, fázemi a vývojovými trendy. Kniha srozumitelně předkládá výsledky primárních výzkumů zaměřených na studium prospěšnosti jednotlivých nástrojů posilování vzájemných vztahů mezi dodavateli a jejich zákazníky u produktů určených pro výrobní spotřebu. Zabývá se rovněž podstatou a metodikou měření výkonnosti podniku z pohledu zákazníků jako pozitivními důsledky posilování vztahů se zákazníky. Kniha je inspirací pro teorii i praxi a zároveň slouží v současně silně konkurenčním prostředí jako podnět ke změnám v podnikatelských přístupech manažerů operujících na B2B trzích.  
 

Co říkají ostatní - Napsat recenzi

Na obvyklých místech jsme nenalezli žádné recenze.

Obsah

O autorech
9
Úvod cíle metodologie
12
1 Strategický marketing vztahů se zákazníky
15
vývoj a klíčové koncepty
29
3 Komplexní řešení potřeb zákazníka moderní trend vytváření hodnoty pro zákazníky v hodnotové síti
37
4 Nástroje posilování vztahů se zákazníky na B2B trhu a jejich úloha při posilování vztahů se zákazníky
49
5 Přínosy posilování vztahů se zákazníky růst výkonnosti podniků
245
Závěr
282
Použitá literatura
286
Seznam zkratek
303
Souhrn
304
Summary
306
Rejstřík
308
Autorská práva

Další vydání - Zobrazit všechny

Bibliografické údaje