Népoktatásunk bűnei

Front Cover
Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum, 1908 - Public schools - 88 pages
 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Selected pages

Other editions - View all

Common terms and phrases

Popular passages

Page 7 - Belépsz valahova egy odúba : tanteremnek nevezik fájdalmas nagyzási hóbortból. A padló nagy területen ki van rothadva. A falak nyirkosak. Egy nagy térkép, néhány növényt vagy hazafias jelenetet ábrázoló történelmi kép lerohadt a nedves falról és cafatokban csüng alá. Ha hideg van, nem lehet fűteni.
Page 33 - A parádés kocsisokat a nagy uradalmakon általában jobban fizetik, mint az uradalmi tanítókat, helyes összhangban avval a ténnyel, hogy az egészséges, jól táplált, tüzes mén nagy ékessége a nagybirtoknak, a nyomorult, agyongyötört, meghunyászkodó tanító meg fontos tényezője a nagybirtok gazdasági üzemének.
Page 36 - A tanító munkáját egyrészt erkölcsi lekötözésével, másrészt anyagi nyomorúságával iparkodik minél hatástalanabbá tenni az az érdek, amelyet csak a nép tudatlansága és szegénysége tart életben.
Page 16 - Elvégre egészen stilszerű dolog, hogy az az állam és társadalom, amely majd felnőtt korában nem táplálja megfelelő módon a munkálkodó nép testét, mennél elébb rá akarja szoktatni a koplaltatásra avval, hogy nem ad táplálékot kiskorában a nép lelkének, szellemének.
Page 19 - Ha egyszer ezek egy akarattal augusztus végén otthagynák munkájukat és bebocsáttatást kérnének a törvény nevében a nekik rendelt helyre, az iskolába : nagy felfordulás támadna az országban és minden helyen, amelynek a népoktatásával és nevelésével kellene törődnie, foglalkoznia.
Page 21 - Az iskolába mégis jártaknak tudatlansága, tanulatlansága a másik nem kevésbbé megbízható oszlopa. Világosan látni itt az idegszálakat, amelyek a népoktatás intézményeit belekapcsolják a gazdasági és politikai élet nagy organizmusába és az iskolát...
Page 21 - Azt a rohamos munkabéremelkedést, amelyet egy milliónál több munkásnak a munkapiacról való vissza- és az iskolába való bevonulása előidézne, nem bírná ki az amúgy is eladósodott, roskadozó földbirtok.
Page 61 - Ha sikerült ennek a felfogásnak igazságáról meggyőzni az olvasót, akkor bizonyára egyetért avval a prognózissal is : semmi iskolai reform, semmi pedagógiai újítás nem mulaszthatja el ezeket a bűnöket.
Page 36 - Az üres gyomor — ez a forradalom. A félig üres, a nehéz és rossz táplálékkal időnként megtöltött — ez a belényugvás a szolgaságba.

Bibliographic information