Němčina Slovíčka a gramatika pro začátečníky A1: cvičebnice

Přední strana obálky
Grada Publishing, a.s., 25. 3. 2014 - Počet stran: 116
Cvičebnice slovní zásoby a základní gramatiky pro ty, kdo s němčinou začínají a jsou tedy na úrovni A1 evropského jazykového referenčního rámce. Svou znalost slovíček a základní gramatiky si procvičíte na různých druzích cvičení, která obsahují i běžné typy autentických textů. K procvičení a upevnění vašich znalostí němčiny vám poslouží přehledná, často ilustrovaná cvičení a řešení všech úloh na konci knihy. Kniha je vhodné i pro přípravu na zkoušky z němčiny na úrovni A1.
 

Co říkají ostatní - Napsat recenzi

Na obvyklých místech jsme nenalezli žádné recenze.

Vybrané stránky

Obsah

Vorwort
6
A Person Familie und Freunde 8 C4 Ein Dialog
26
Deutschland
33
auf
52
K Adjektive 85 N3 SagenSiedieWahrheit
86
Präpositionen
101
Řešení
107
Autorská práva

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

Bibliografické údaje