NOVVS THESAVRVS ANTIQVITATVM ROMANARVM, CONGESTVS AB ALBERTO HENRICO DE SALLENGRE, SERENISSIMAE PRINCIPIS ARAVSIONENSIS CONSILIARIO.: Cum figuris aeneis. TOMVS PRIMVS, Svazek 1

Přední strana obálky
Apud HENRICVM DV SAVZET, 1716 - Počet stran: 2640
 

Další vydání - Zobrazit všechny

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

Bibliografické údaje