Naerder discours, vanden eersten aenval des velt-slaghs tot den eynde ende uytcomste desselfs, als oock de heerliccke victorie ... den 2. Iulii. Midtsgaders een extract uyt zekeren brief, gheschreven uyt Oostende ... Hier by ghevoeght een cort verhael vant afworpen oft verslaen van een convoy van hondert waghens met provisie ...

Front Cover
1600 - 8 pages
0 Reviews
 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Common terms and phrases

Bibliographic information