Narratologies: New Perspectives on Narrative Analysis

Přední strana obálky
David Herman
Ohio State University Press, 1999 - Počet stran: 396

Vyhledávání v knize

Obsah

Classical Problems Postclassical Approaches
14
Epistemological Effects of Deferred
33
Is There a Life after Death? Theorizing Authors and Reading
66
Autorská práva

Další části 12 nejsou zobrazeny.

Další vydání - Zobrazit všechny

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

Bibliografické údaje