Natuurkundige lessen, door proefneemingen bevestigd, tot opheldering van allerley dagelyks voorkomende zaaken ... Uit het Fransch vertaald, Volume 4, Part 2

Front Cover
 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Selected pages

Other editions - View all

Common terms and phrases

Popular passages

Page 482 - er, dat ons verpligt om of het een of het „ ander te gelooven. Uit het getuigenis van zommige „ Schryvers 'blykt zelfs', dat de...
Page 480 - Spiegel worden te rug ge„ kaatst. Een Thermometer, derhalven , zou op die plaats „ tienmaal minder Warmte ontvangen, dan hy gevoeld zou „ hebben, indien hy in die zelfde maaien gedompeld ware „ geweest op een kleinen atďtand van den Spiegel, van ze„ ven of agt Voeten, byvoorheeld, daar de weJeromftui„ tende (ieeldtenis der Zon nog niet merklyk vergroot is.
Page 482 - Spiegel grooter te maaken , dan men met reden hopen kan , dat men immer zou kunnen doen , om hem een Brandpunt te geeven, dat op dien afftand zulk een werking doen zou. Men mogt, derhalven, dit Verhaal van ARCHIMEDES Wonderdaad met regt niet...
Page 479 - ... er over van gedagten, dewyl ze zig verfchil„ lende denkbeelden gevormd hebben van het maakzel van „ die Spiegels , en van den afftand, waar op men wil dat zy ., moesten gewerkt hebben.
Page 412 - Autheur, gf reedlyk afleiden, dat: „ wanneer de (lof klompjes, waaruit .,, eenig Lighaam beftaat, Wryvingen of Botzingen krygen, „ die zoo fterk zyn, dat ze 'er door ontbonden en verdeeld
Page 483 - Om de onkoften van een grooten Spiegel van Metaal , wiens ftoffe en maakzel niet dan van een zeer aanzienlyken prys zouden kunnen vallen, te vermyden, hebXIII.LES.
Page 502 - XIV.LES. dat men het vermogen om in alles te kunnen doordringen , en alles yler te doen worden, met regt als het byzonder en eigenaartig kenteken van het Vuur mag aanmerken.
Page 480 - c welk omtrent tienmaal grooter van Oppervlakte is , dan de Spiegel. Hier uit volgt , dat 'er op een...
Page 481 - Straalen byeen te brengen , als 'er regtftreeks van de Zon op één alleen van die Vierkantjes vallen : en...
Page 478 - Hiftoriefchryvers , die van dat voorval gewag maaken , zeggen dat hy zulks deed door middel van zekere Spiegels, die, op de Muuren van de...

Bibliographic information