Neder-duytsche epigrammen op verscheyden saecken, soo wel om te stichten, als den geest te vermaecken. Met genuchlycke epitaphien op d'overledene gedicht, waer deur dat de levende worden oock gesticht

Front Cover
by Hendrick Iaey, 1617 - 120 pages
 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Bibliographic information