Nespavost a jiné poruchy spánku

Přední strana obálky
Grada Publishing a.s., 1. 1. 2009 - Počet stran: 141
Kniha přináší kompletní přehled informací o spánkových poruchách. Vysvětluje, co jsou spánkové poruchy, jaké jsou jejich typy, příčiny, klinické projevy i způsoby a možnosti diagnostiky a komplexní léčby. Zdůrazňuje jejich zdravotní, společenské i ekonomické důsledky pro jednotlivce i společnost, což dokreslují kazuistiky popisující nejčastější případy. Publikace je určená zejména studentům nelékařských zdravotnických oborů.
 

Vybrané stránky

Obsah

Poděkování
10
Poruchy spánku přehled
17
Nespavost u dětí
28
10
123
11
135
Autorská práva

Další vydání - Zobrazit všechny

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

Bibliografické údaje