Nieuwe Nederlandsche jaerboeken, of Vervolg der merkwaerdigste geschiedenissen: die voorgevallen zyn in de Vereenigde provincien, de generaliteits landen, en de volkplantingen van den staet. 1.-33. deel, 1766-98, Volume 1

Front Cover
0 Reviews
 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Selected pages

Other editions - View all

Common terms and phrases

Popular passages

Page 78 - Ambt worden oncflagen) doch hy zal moeten zorg dragen, dat het zelve, zonder bezwaar voor den Lande, ten genoegen van die, welke 'er de befchikking over hebben, worde vervuld, zonder verantwoordelyk te zyn voor den geenen, die inmiddels zynen Post zal waarceemen.
Page 124 - ... inhoud : De Grondvergadering van heeft benoemd tot kiezer den Burger om zich te vervoegen naar tot het verkiezen van een den [Art.
Page 650 - Aldus gedaan in den Hage, onder het klein Zegel van den Lande, den 25 February 1796, het tweede Jaar der Bataaffche Pryhcid, .: F. VAN LEYDEN, Vt, . .- Ter Ordonnantie van dezelve.
Page 575 - Gedaan in den Hage, onder het klein Zegel van den Lande, den 8 February 1796, /»« tweede Juar der Bataaffche fcyheïa.
Page 326 - er by het oplezen van eenig Billet bleek, dat iemand, in de aanduiding van den Perfoon, een aanraerkelyke • misflag had begaan, zal het Nommer ontzegeld , en hy op nieuws opgeroepen worden om den misflag te verbeteren.
Page 75 - Gecommitteerden van het plaatslijk bestier zullen de geloofsbrieven examineeren, en wettig bevonden hebbende aan de kiezers hoofd voor hoofd de volgende verklaring afvraagen.
Page 455 - aangezien , offchoon de gevallen ander„ zins, in gewoone tyden, als Crimineel „ zouden kunnen worden befchouwd. — „ Dat voorts alle Procedures, voor den „ Hove hangende, en de reeds gevelde „ Sententien, betrekelyk 't Patriottisme, „ en de verdere pourfuites daar uit ander„.zins kunnende volgen, zouden worden ^ vernietigd, gelyk zy by deezen werden „ vernietigd. — Dat vervolgens aan hér „ Hof, gelyk tnéde aan de refpective GeV ' '

Bibliographic information