Nieuwe Nederlandsche jaerboeken, of Vervolg der merkwaerdigste geschiedenissen: die voorgevallen zyn in de Vereenigde provincien, de generaliteits landen, en de volkplantingen van den staet. 1.-33. deel, 1766-98, Volume 1

Front Cover
0 Reviews
 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Selected pages

Other editions - View all

Common terms and phrases

Popular passages

Page 545 - Genootfcltap. 4. Kunnen wy ons overtuigd houden , dat een waare Kanker immer zonder de afzetting tot geneezing is gebragt ? Welke ongemakken zyn het veelal , die zig onder de gedaante van deeze woedende kwaal vertoonen, en onder dien naam of geneezen, of, door erger dwaaling, als ongeneeslyk...
Page 451 - Juny 1775, dezen aangaande gedaan, in volle kracht. En, op dat niemand hiervan onkundig zy, zal deze worden afgekondigd , gedrukt en aangeplakt, naar behooren. Aldus gearrefteerd by Myne Heeren van den Gerechte voornoemd , den 20 April 1791.
Page 118 - En op dat niemand hier van eenige ignorantie zoude praetendeeren, zal deze aiomme worden gepubliceerd en geaffigeerd ter plaatfe, daar men gewoon is publicatie en affixie te doen. Aldus gedaan en gearrefteerd, ter Vergadering' van de Edele Mogende Heeren Staaten van Zeeland.
Page 655 - Vergadering ge-L/ rapportcerd de Confideratien en het Advis van de Heeren van de Ridderfchap en verdere Hun Edele Groot Mogende Gecommitteerden tot de zaaken Van de Financien , hebbende , in gevolge en ter voldoeninge van Hun Edele Groot Mogende Refolutie Commisforiaa!
Page 271 - Gegeeven in den Hage onder het Cachet van den Staat, de Paraphure van den Heer prsGdeerende in Ónze Vergadering , en de Signature vap Onzeo Griffier op den i February 1791.
Page 801 - En op dat niemand hier van onkundig zy, zal deze worden afgekondigd , gedrukt en aangeplakt, na behooren. Aldus gearrefteert by Myne Heeren van den Gerechte voornoemd
Page 271 - Plaatzen , daar zulks van noden wezen zal, en men gewoon is zodanige Publicatie en affixie te doen. Lasten en beveelen voorts de Raaden ter Admiraliteit, de...
Page 28 - Doys, Baron van der Does, Heer van Noordwyk, Mr. PH van de Wall, Mr. J. Rendorp, Heer van Marquette, en Mr. H. van Straalen, als mede Nader Rapport van gemelde heeren gecommilteerden, en Bylaagen.
Page 596 - Hiflorie ontleend , alleen in aanmerking zal neemen. Insgelyks niet beantwoord zynde , is toen goedgevonden dezelve op nieuw optegeeven, om te beantwoorden voor een onbepaalden tyd( zo dat de Maatfchappy jaarlyks daarop Antwoorden voor primo November zal afwagten , tot dat dezelve tot genoegen der Ahatlcliappy zal beantwoord zyu. Is wel een Antwoord ingekomen, maar hetzel- HAAK.
Page 544 - ... af te wenden ? 3. Kan de hegting der Bloedvaten, na het afzetten van een voornaam deel , ooit veilig worden nagelaaten ? welke...

Bibliographic information