Nieuwe tijdinge ende warachtighe beschrijvinge, van een man die sijn eygen vrou met vier kinders seer iammerlicken vergeven heeft ... gheiusticeert, op den 15. novemver 1613. Dese schrickelicke moordt is gheschiedt in een dorp ghenaemt Walbeeck, omtrent een ure gaens van Grevelingh in Vlaenderen ...

Front Cover
by Anthony de Ballo, 1613 - 4 pages
0 Reviews
 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Common terms and phrases

Bibliographic information