Noodighe Verantwoordinge der Remonstranten nopende soo wel het stellen van een eyghene en bysondere Confessie, verclaringe haers gevoelens, vereeninge met de Lutersche : als mede over haere Leere [...] Mitsgaeders van de vruchten der Contra-Remonstranten gheloove. Dienende tot claere aenwijsinge ende wederlegginge vande notoire valscheden, die Daniel Heynsius [...] onlangs gepleecht heeft in sijne voor-rede, over seeckeren brief Simonis Episcopii [...] Hier uyt kan oock werden ghespeurt de ydelheyt van de Amsterdamsche Aenteykeningen op den selffden brief Episcopii

Front Cover
 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Selected pages

Bibliographic information