Normannerne: bd. Vikingetogene mod vest i det 9de aarhundrede. 1878

Front Cover
R. Klein, 1878 - Law, Scandinavian
0 Reviews
 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Selected pages

Other editions - View all

Common terms and phrases

Popular passages

Page 216 - ... erreur par les Annales Vedastini, ou plutôt qu'il a mal interprété un passage obscur de cette chronique. Voici ce qu'elle rapporte sous l'an 885 : « Mense itaque julio, vin kal. augusti, Rotomagum civi» tatem ingressi (Dani) cum omni exercitu; Francique eos » usque in dictum locum insecuti sunt.
Page 27 - ... ved Rhinen. Vi véd, at i Aaret 807 en dansk Høvding Halvdan kom til Keiser Karl med en stor Skare og hyldede ham. Hans senere Skjæbne er ukjendt, men 30 Aar efter dræbe Normannerne paa Walcheren en dansk Høvding Hemming, Halvdans Søn; det er vel ikke urimeligt at anse disse for Fader og Søn. Ja endnu længere op ad Rhinlandene kunne vi forfølge de Danskes Spor. Saaledes er det eneste, som historisk sikkert vides om Holger Danske, den Kriger hos Karl den Store, der skulde blive en saa...
Page 266 - SUR LES INVASIONS DES NORTHMANS SUR LES BORDS ET AU MIDI DE LA LOIRE , Coiirotmé en ( 839 PAft L ACADEMIE DES INSCRIPTIONS ET BELLES-LETTRES.
Page 93 - Kagnvalds (læs: Raghnalls) Søn, som en irsk Annal siger dræbt paa Irland 877. Det maa fremdeles erindres, at Storm ikke i mindste Maade tvivler om, at det er Lodbrogs Søn Halfdan, der hersker i Northumberland. Saaledes har Prof. Storm været nødsaget til at fremdrage et Kildested, hvori en irsk Annal gjengiver Bagnar (Lodbrog) ved Raghnall — og har kun yderligere bragt Bevis for Rigtigheden af min Formodning, at Raghnall betyder Ragnar og særlig den berømte Viking.
Page 100 - Gorm & Harthacnut, patre non contenti latrocinio Daniam insiliunt, occisoque rege Danorum Haldano cum filiis ejus regnum Danorum partiti sunt, Gorm Daniam, Harthacnut Angliam; nam Suen pater eorum interim, quo ipsi Daniam invaserunt, Sigfridus), som Erkebiskop Unni døbte(!); saa siges, at »efter Nogle« (o: Adam) Unni prædikede for Gorm og Harald, og at Harald fulgte sin Fader som Konge i 50 Aar.
Page 192 - Deus reddat contra paganos: quia usque modo jam ante plures annos locum in isto regno defensio non habuit, sed redemptio et tributum, et non solum pauperes homines, sed et Ecclesias quondam divites jam evacuatas habent.
Page 147 - hører intet om, at de Norske erobrede sig Landstrækninger, som de toge i Besiddelse som agerdyrkende Fredens Mænd", og har deraf gjort den noget raske Slutning, at saa kan Nordmændene heller ikke i Irland have været „agerdyrkende Fredens Mænd".
Page 306 - ... in Britannia", men han virkede i England (hvorimod han ikke døde der, men i Frankrige). [Note: Optegnelserne ved 663: „terre motus in Britannia", og ved 872 om Ivar, „rex Nordmannorum tocius Hibernie et Britannie", ere utydelige]. Annalforfatteren har altsaa ikke valgt det Udtryk, der betegner særligt de skotske Øer, men han benytter en Betegnelse, som snarest bringer Læserens Tanke hen paa England, og Udgiveren af denne Kilde har derfor heller ikke tænkt paa andet end at sætte hin...
Page 344 - ... ab incolis qui ex antiquo ipsos pontes fecerant propter infestationem Nortmannorum refici non valebant, ab eis ergo qui ex longinquioribus partibus ad operandum deputati erant ut perficerent firmitates in Sequana ea...

Bibliographic information