Norsk grammatik

Front Cover
A. Cammermeyer, 1899 - Norwegian language - 391 pages
0 Reviews
 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Selected pages

Other editions - View all

Common terms and phrases

Popular passages

Page x - B^ger; men det kan ogsaa indtil videre betragtes som et Almuesprog uden B^ger; og i hvert Fald er det alligevel dette, som er det rette norske Maal. Vi see ingen Grund til at ansee det som lavere end Svensk og Dansk; — vi indsee ikke, at det kunde vaere nogen . Kiv for Almuen at foragte dette Maal og ^nske at ombytte det med noget andet.
Page iii - Dyrkning, hvilket ogsaa virkelig er forsøgt i flere af de Lande, hvor denne Tilstand har fundet Sted. Men hvorledes har nu Almuen havt det i disse lange Tider? Man skulde have ventet, at et Lands Almue ikke skulde behøve at lære mere end Landets eget Sprog, og at Landets Høvdinger ogsaa skulde lære det samme, om de end selv havde lært et andet Maal. Men i Stedet derfor blev det nu netop Almuen, som maatte lære to Sprog. I Stedet for at Byrden af Sprogenes...
Page 224 - I nogle Egne søndenfjelds og ved Trondhjem forekommer Supinum med «dd» for tt, f. Ex. ha' naadd, ha
Page 334 - Vsegt eller fyldigere Betydning. De Verber, som bruges hertil, ere netop saadanne som betegne en Stilling...
Page 334 - Partikel: taka til, halda paa, vera aat, el. vera ved. Disse Ord ssettes i samme Stilling og Tidsform som Hovedverbet og forbindes med dette ved Ordet 'og', f.Ex.
Page 53 - Form i det offentlige Foredrag; og isaafald vilde det Tonefald, som er det almindeligste i Midten af Landet og ifcer i Fjeldbygderne, kunne afgive en ganste toekkelig Monsterform for Sprogtonen.
Page 6 - a", deels ved „aa" eller et sammendraget „ao" og senere i Normalstrift ved „i".
Page 11 - Udtale gjerne forekommer pllll de Steder, hvor det aabne I og U udtales mere lukt, end som alminde ligst er Tilfoeldet, f Ex.

Bibliographic information