Nová éra řízení lidských zdrojů – ze servisu partnerem: Šest kompetencí pro HR budoucnosti

Přední strana obálky
Grada Publishing, a.s., 27. 2. 2014 - Počet stran: 304
Může řízení lidských zdrojů napomáhat samotnému „podnikání firmy“? Ano, může a musí. A právě způsoby, jak toho může dosáhnout, jsou náplní této knihy. Překlad „bible“ HR business partneringu „HR From the Outside In“ je plný rad a doporučení směrujících pracovníky řízení lidských zdrojů tak, aby dokázali každému v organizaci přinášet hodnotu nového druhu.Na základě poznatků studie „Human Resource Competency“ Study (HRCS) vás kniha naučí šesti klíčovým dovednostem řízení lidských zdrojů, od umění být strategickým pozicionérem až po roli inovátora a integrátora HR. Dále zjistíte, jak rozvíjet pracovníky HR tak, aby fungovali jako vysoce výkonní a plnohodnotní business partneři, jak nastavit strukturu oddělení řízení lidských zdrojů, aby přinášelo maximální hodnotu, nebo co je třeba pro udržení konkurenceschopnosti a aktuálnosti v neustále se rozšiřujícím světě pracovníků HR.
Pokud jsou vynikající pracovníci HR přizváni, aby se ještě více zapojili do všeobecného fungování společnosti, dokážou přispívat skutečnou, finančně vyjádřitelnou hodnotou k jejímu vyššímu hospodářskému výsledku. Jen málo firem si proto může dovolit luxus nepoložit si následující otázku: „Využíváme plnohodnotně veškeré nadání, kterým v oblasti řízení lidských zdrojů disponujeme?“
 

Co říkají ostatní - Napsat recenzi

Na obvyklých místech jsme nenalezli žádné recenze.

Obsah

O autorech
13
Předmluva k českému vydání
14
Řekli o knize
16
Úvod
25
1 HR příští generace
31
2 Přístup našeho výzkumu a jeho zjištění
49
3 Strategický pozicionér
79
4 Důvěryhodný iniciátor
101
7 Inovátor a integrátor HR
167
8 Zastánce technologií
191
9 Co udělat pro další rozvoj své kariéry v HR
209
10 Efektivní oddělení řízení lidských zdrojů
231
11 O čem to je? Co z toho vyplývá? A co teď?
253
Dodatek A Několik nápadů pro další rozvoj dovedností pracovníků HR
265
Dodatek B Zhodnocení vlastních dovedností
277
Vzdělávání v oblasti HR
285

5 Tvůrce předpokladů úspěchu
123
6 Šampion změny
143
Poznámky
289
Autorská práva

Další vydání - Zobrazit všechny

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

O autorovi (2014)

 

Bibliografické údaje