Nové čtení Radovana Richty: S předmluvou R. Valenčíka

Predný obal
Melandrium, 4. 6. 2023 - 500 strán (strany)
Akademik, filozof, sociolog, prognostik, vedoucí mezioborového výzkumného týmu PhDr. Radovan Richta, DrSc. (1924 – 1983)2 náleží k předním českým marxistickým vědcům 20. století. Těžiště celoživotního úsilí soustředil na studium problémů vědeckotechnické revoluce za socialismu a jejích společenských a lidských souvislostí. Na Východě i Západě se proslavil knihou Civilizace na rozcestí, která v mnohém předběhla dobu. Poselství R. Richty zůstává inspirativní i ve světle civilizačních rozcestí současných. Richtu (a jeho týmy) lze označit za předchůdce úvah o tzv. společnosti vědění, kybernetické revoluci, globalizaci, ohledně tzv. čtvrté průmyslové revoluce a dopadů technologií 4.0 či 5.0, zpráv Římského klubu, ovšem i teorií lidského kapitálu, systémového přístupu anebo (post)moderní teorie chaosu etc. Monografie představuje Richtův život a dílo, zasazené do kontextu dobového i dnešního. K cílům náleží iniciovaní diskuzí o otevřeném odkazu R. Richty ve světle kulatých Richtových výročí (100. let narození v roce 2024, resp. 40. let od jeho úmrtí v roce 2023).
 

Zvolené strany

Obsah

Časté výrazy a frázy

Bibliografické informácie