Nový občanský zákoník - Rodinné právo: 2., aktualizované vydání

Přední strana obálky
Grada Publishing a.s., 7. 2. 2017 - Počet stran: 208
0 Recenze
Google recenze neověřuje, ale kontroluje a odstraňuje podvodný obsah, pokud je identifikován
Všechno co potřebujete vědět o občanském právu! Nová řada populárně naučných publikací komplexně pokrývající celou problematiku upravenou novým občanským zákoníkem je určena hlavně čtenářům, kteří nejsou právními odborníky, ale potřebují se orientovat v nové právní úpravě.  Co přinesla praxe během tří let používání Nového občanského zákoníku do rodinného práva? Orientujte se! Převratné změny se dotkly úplně každého. Publikace komplexně pokrývá celou problematiku rodinného práva. Získejte komplexní přehled o nově upravené problematice rodinného práva. Vysvětlíme vám podmínky manželství a registrovaného partnerství. Pozornost věnujeme majetkovému režimu mezi manžely - tedy otázkám společného jmění manželů, možnostem modifikace majetkového režimu a vyživovací povinnosti nebo popření otcovství. Odpovídáme na otázky spojené s péčí o děti, osvojením nezletilých i zletilých osob, poručenstvím, opatrovnictvím a pěstounstvím, ale též s domácím násilím. Získáte informace o svých právech, která vám rodinné právo přisuzuje a návod pro řešení obtížných životních situací, které s rodinným právem souvisí.
 

Co říkají ostatní - Napsat recenzi

Na obvyklých místech jsme nenalezli žádné recenze.

Vybrané stránky

Obsah

Úvod
8
Úvod k doplněnému druhému vydání
10
Kapitola 1 Manželství a registrované partnerství
11
Kapitola 12 Rodiče a děti
143
Kapitola 13 Poručenství opatrovnictví pěstounství
183
Autorská práva

Další vydání - Zobrazit všechny

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

Bibliografické údaje