Nuwe astrologie vreedlyke post-ruyter, dat is grondelyk berigt en voornamelycke beschryvinge van de hemelsche constitutionen en contigentische zaken, die, naast gods almachtigheit, uyt de loop ... der planeten, ... te verwachten zyn. Op het vreebaar, ... jaar, ... 1644

Front Cover
 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Selected pages

Bibliographic information