Ošetřovatelská péče v diabetologii

Přední strana obálky
Grada Publishing, a.s., 13. 7. 2015 - Počet stran: 212
Diabetologie pro ošetřovatelskou praxi vznikla hlavně proto, že frekvence diabetu v populaci se neustále zvyšuje. Ve snaze zamezit dalšímu nárůstu je třeba vzdělat v diabetologii nejen lékaře a pacienty samotné, ale i zdravotní sestry. Ošetřovatelství je u osoby s diabetem zaměřeno zejména na udržení a podporu zdraví a na rozvoj soběstačnosti, významně se podílí na prevenci, diagnostice a terapii diabetu. Ošetřovatelský personál vede osoby s diabetem k sebepéči, edukuje jejich blízké v poskytování laické ošetřovatelské péče. Osobám s diabetem, které o sebe nemohou, nechtějí, či neumějí pečovat, zajišťuje profesionální ošetřovatelskou péči. O osoby s diabetem by měl tedy pečovat ošetřovatelský personál, jehož vzdělání a zkušenosti mu umožňují reagovat na specifické problémy této klientely.
 

Co říkají ostatní - Napsat recenzi

Na obvyklých místech jsme nenalezli žádné recenze.

Obsah

Předmluva
11
Péče o osoby s diabetem v České republice
17
Fyzikálnívyšetření u osoby s diabetem 56
22
Definice epidemiologie diagnostika klasifikace
31
Úvod do ošetřovatelského procesu v diabetologii
38
Komplikace diabetu 137
150
Vybrané hodnoticí nástroje v diabetologii
156
Literatura
169
Slovník zkratek a cizích slov
183
Souhrn
198
Přístrojové vyšetření pacienta s diabetem 74
201
Autorská práva

Další vydání - Zobrazit všechny

Bibliografické údaje