Ošetřovatelství pro střední zdravotnické školy II - Pediatrie, chirurgie: 2., doplněné vydání

Přední strana obálky
Grada Publishing a.s., 31. 8. 2012 - Počet stran: 264
Druhé, doplněné vydání úspěšné učebnice zaměřené na ošetřovatelský proces v pediatrii a chirurgii je určené pro žáky 3. a 4. ročníku SZŠ jako základní učebnicí předmětu ošetřovatelství. Obsahuje informace a znalosti potřebné k vykonání maturitní zkoušky. Učebnici budou doplňovat dva pracovní sešity. Nové vydání učebnice je doplněné o moderní informace, vyšetřovací metody, postupy v léčbě a v péči o nemocného.
 

Obsah

Předmluva
11
1 Ošetřovatelský proces na dětském oddělení
12
11 Ošetřovatelský proces u dítěte s onemocněním dýchacího systému
16
12 Ošetřovatelský proces u dítěte s onemocněním trávicího systému
30
13 Ošetřovatelský proces u dítěte s krevním onemocněním
47
14 Ošetřovatelský proces u dítěte s onemocněním centrálního nervového systému
52
2 Ošetřovatelský proces na chirurgickém oddělení
70
21 Ošetřovatelský proces u KP na traumatologickém oddělení
114
24 Ošetřovatelský proces u KP v cévní chirurgii
193
25 Ošetřovatelský proces u KP po operaci štítné žlázy
205
26 Ošetřovatelský proces v ortopedii
210
27 Ošetřovatelský proces u KP na urologii
219
Příloha Očkovací kalendář 2011
241
Doporučená studijní literatura
242
Seznam použité literatury
243
Seznam použitých zkratek
245

22 Ošetřovatelský proces u KP po operaci jícnu
147
23 Ošetřovatelský proces u KP v břišní chirurgii
152

Další vydání - Zobrazit všechny

Bibliografické údaje