Octroy, by de hooge ... staten generael, verleent aende West-Indische compagnie, in date den 3. junij 1621. Mette ampliatien van dien [in d. 13 febr. 1623], ende het accoort tusschen de bewint-hebberen ende hooft-participanten vande selve compaignie, met approbatie vande ... Heeren staten generael ghemaeckt

Front Cover
weduwe, ende erffgenamen van wijlen Hillebrant Iacobssz van Wouw, 1642 - 32 pages
 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Bibliographic information