Olomoucký hrad v raném středověku (II)

Front Cover
Archeologické centrum Olomouc, 2005 - Olomouc (Czech Republic) - 240 pages

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Contents

Badatelsky zŕmër a jeho realizace
9
A Pozűstatky ranëstredovëkého s id Ii s te
21
Objekty a nálezy z nich
23
Nálezy mimo objekty
66
Nálezy v rűznych úrovních
72
Vyhodnocení keramickych nálezű
80
Vyhodnocení kovovych nálezű
86
Vyhodnocení mincovních nálezű
93
E Kamenny hrad
121
Zavodnëny pfíkop v západním pfedpolí
123
Hradba na severní stranë
126
Hradba na severovychodní stranë
132
Gotická vëz na vychodní stranë
133
Hradební ? zed na jizní stranë
134
Pűdorys a rozsah hradu
135
Сlenëní hradního prostoru
137

Zvífecí kosti
94
В Valové opevnëni
97
С Hradní kostel sv Mari Magdalény
107
Pozűstatky pohfebiSf
113
Pohfby ve stfední cásti dómského návrsí
116
Hfbitov u hradního kostela
118
Pohfby v kapli sv Jana Kftitele
119
Pohfby pfed kapitulní zahradou
120
F Dum kapitulního dëkana Budislava?
143
Zŕvëreëné poznámky
147
Die Olmützer Burg im frühen Mittelalter Grabung 19721995 Zusammenfassung
151
Prameny a literatura
157
Seznam terénních situad plánku a fotografií
167
Seznam tabulek
174
Tabulky a fotografíe
177
Copyright

Bibliographic information