Der Irrtum des Täters im tschechischen und deutschen Strafrecht

Front Cover
GRIN Verlag, 2010 - 80 pages
0 Reviews
Document from the year 2008 in the subject Law - Comparative Legal Systems, Comparative Law, language: Czech, abstract: Stejn jako jine v dni obory, musi i pravni v da pe liv sledovat pokrok, vyvoj a tendence tykajici se oblasti prava, aby na n mohla vhodn reagovat pomoci prost edk sveho systemu. A to je kol neuv iteln irokeho rozsahu, nebot' globalizace tyto rozvijejici se procesy urychluje a p iost uje. Fenomen globalizace je d vodem nejen pro propojeni lidi a trh, nybr i pro internacionalizaci a vznik novych forem kriminality. Vedle tenden n kodlivych u ink na rozvojove zem t etiho sv ta ma tento jev take negativni vliv na rozvoj kriminality. Negativni d sledek procesu globalizace se toti ukazuje take v tom, e kriminalita se ji p esn neomezuje pouze na uzemi jednoho statu, ale nemaly po et dne nich p ipad a trestnych in ma mezinarodni dimenzi. Tato dimenze je patrna u trestnych in noveho typu, zejmena v oblasti internetove kriminality. Nap iklad, kdy n kdo na n mecke webove strance ve ejn trvdi, e se holocaust, systematicke vyvra ovani id b hem tr ti i e, nikdy nestal. A p itom server teto webove stranky provozuje americka spole nost. Tuto mezinarodni dimenzi mohou vykazovat take klasicke trestne iny jako nap . obchod s lidmi a uprchliky mezinarodnimi zlo ineckymi organizacemi."
 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Contents

Section 1
2
Section 2
5
Section 3
8
Section 4
9
Section 5
11
Section 6
14
Section 7
16
Section 8
17
Section 9
20
Section 10
23
Section 11
27
Section 12
33
Section 13
35
Copyright

Other editions - View all

Common terms and phrases

Bibliographic information