Op het vertoogh aen de majesteyt by requeste ghedaen by bailliu, burghmeester ende schepenen der stede ende ambachte van Assenede, van dat het reglement vander Auderburgh van Ghendt, raeckende de opgeseyde landen by de selve majesteyt ghedecreteert den 17. iulij 1696. dienstigh is, ende by dien oock soude moghen plaetse grypen in het voornoemde ambacht op de restrictien, modificatien ende temperament by de selve requeste breeder ghededuceert ende versocht

Front Cover
hoirs van Ian vanden Kerchove - 4 pages
0 Reviews
 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Bibliographic information