Opis starożytnej Polski, Объемы 1-2

Передняя обложка
Nakł. i czcionkami "Gzasu", 1861
 

Избранные страницы

Часто встречающиеся слова и выражения

Популярные отрывки

Стр. 210 - Już nie tylko woda, na której siła ich przed tym przestawało (prócz gminu pospolitego 1 szlachta, i senatorowie, i królowie sami, jako kroniki nasze świadczą), ale i piwa nawet niezdrowe młodym i zdrowym. Pierwej ojczysty ubiór, co go z wełny domowej zrobiono, boki nasze okrywał, teraz jedwabiów, aksamitów, złotogłowów, tabinów lada u kogo pełno. I co na początku panowania św. pamięci króla Zygmunta trzeciego jeden tylko kupiec w Krakowie albo raczej we wszytkiej Koronie bławaty...
Стр. 211 - I tak z sławnej onej jazdy szlacheckiej, od którejśmy się wszyscy eguites zwali, staliśmy się teraz wozownicy, podusznicy, z łóżkami i stołkami się włócząc. Zbrojny i jezdny pachołek zginął i siła męska w nas rozkoszami struchlała". W orszakach magnackich kroczyły czasami poważne, chwiejne postaci wielbłądów. Zwierzę to znane było w Polsce już w średniowieczu ; zdarzało się, że któryś z władców orjentalnych słał suto zdobione wielbłądy jako dar dla króla,...
Стр. 211 - A mieszczanin i rzemieślnik każdy bez sobolej czapki na ulicę ukazać się nie śmie, już za lisi kołpak wstydając się. Pierwej proste wozy i rzadkie kolebki na łańcuszkach zawiesiste między szlachtą bywały, częściejsze siodła z wojłokami, których miasto poduszek używali.
Стр. 135 - II 177 familii Firlejów. Winni oni byli wzrost swój zasługom, ale i protekcja królowej Bony nie pomału do uszczęśliwienia ich pomogła. Ta, co od nas uciekła z niezmiernym połowem, Chytra, chciwa, lubieżna, Włoszka jednym słowem. Co się przy pańskich dworach dość zwyczajnie dzieje, Tym, co zdarła od drugich, stroiła Firleje. Niedaleko tego miejsca Babin — Gdzie Pszonka, dobrej myśli chcąc być sprawcą. Nowego państwa został prawodawcą...
Стр. 137 - Jednak mam tę nadzieję, że przedsię za laty Nie będą moje czułe nocy bez zapłaty; A co mi za żywota ujmie czas dzisiejszy, To po śmierci nagrodzi z lichwą wiek późniejszy. I opatrzył to dawno syn pięknej Latony, Że moich kości popiół nie będzie wzgardzony.
Стр. 210 - ... skrupułów, wolność dawana jest w nagrodę kłamstwa, tajona prawda; miłujący prawdę milczą, głos mają pochlebcy, panoszą się warcholi; natomiast ludzie zgodni muszą się płaszczyć, a co najgorsze, dobrze postępuje się ze złymi ludźmi, a źle z uczciwymi. to teraz po głównych nie tylko miastach, ale i po miasteczkach mniejszych kramów bławatnych pełno. Pierwej królowie sami w baranich kożuchach i szłykach baranich chadzali, nie tylko szlachta polska i mieszczanie. Teraz...
Стр. 210 - ... mamy wszyscy i nie mamy czym ojczyzny już prawie do zguby się nachylającej ratować. Cóż w tym jest? Luxus albo zbytek, który, byś nasporzej nakładł, jako morze wszytko pożrze. Począwszy od namniejszego, wszyscyśmy miernością świętą, prostym używaniem ubiorów i onym staropolskim życiem wzgardzili. Pierwej dobre było piwo w domu, teraz winem piwnice, nawet już i stajnie wonieją. Każdy chce wino pić i wesela bez niego, chrzcin i jednania żadnego albo zgromadzenia do cechu...
Стр. 127 - Darmo szukałem w odmianie wieczystej Owej rozkosznej lipy rozłożystej, Pod której niegdyś ulubionym cieniem Wdzięcznym mąż wielki rozrzewniał się pieniem. Widziałem miejsca, w których się zabawiał, Miejsca, gdzie wdzięczne sobótki odprawiał, Gdzie grzebiąc dzielne przymioty w ukryciu W ziemiańskim szczęście upatrywał życiu.
Стр. 210 - Nowe jakieś nastały, nie tylko cudzoziemskie (mniejsza by to, byłe dobre), ale pogańskie, tatarskie, mahometańskie. Wszyscyśmy się jęli łakomego zbierania pieniędzy, a przecie nic nie mamy wszyscy i nie mamy czym ojczyzny już prawie do zguby się nachylającej ratować. Cóż w tym jest? Luxus albo zbytek, który, byś nasporzej nakładł, jako morze wszytko pożrze. Począwszy od namniejszego, wszyscyśmy miernością świętą, prostym używaniem ubiorów i onym staropolskim życiem...

Библиографические данные