Opreght en waeraghtigh Vertoogh, Demonstreerende met Authentyke Stucken, [enz. ...] Dat Pieter van Male is alleen, ende den eersten Denuntiateur vande verduysterde thienden, Landen, ende andere effecten in Vlaenderen ... ende dat alle deselve, des Generaliteyts Finantie vande Hooggemelte haere Ho. Mog. alleene ter exclusie van allen anderen, waerelyck alleen is competerende...

Front Cover
Levyn van Dyck, 1692
0 Reviews
 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Bibliographic information