Oralment: estudis de variació funcional

Front Cover
Aquesta obra, redactada per diversos especialistes sota la direcció de Lluís Payrató, aplega un conjunt d'estudis sobre la variació funcional del llenguatge manifestada a través del cas de la llengua catalana.
 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Contents

Preàmbul
5
característiques del corpus utilitzat Ramon Tomàs
35
2a PART ESTUDIS SOBRE ASPECTES ESTRUCTURALS
57
una anàlisi
75
lús de les formes de perfet i
91
Aproximació a la variació pronominal àtona en àmbits d
115
noms verbs adjectius i adver
129
entre el discurs planificat i lespontani Marta
145
Aproximació a lestudi de la cohesió lèxica en relació amb
167
A propòsit de la repetició en el discurs Judit Freixa
195
notes sobre la conjunció i en dos textos orals Joan
223
bueno Apunts sobre lús dels marcadors discursius Mont
241
Bueno vale ja de criticar no? Marques transcòdiques lèxiques
259
Aspectes de la interferència lèxica castellana en el discurs oral
275
Cloenda
291
Copyright

Common terms and phrases

Bibliographic information