Ordinantie ghemaect by den Raedt van Vlaenderen, vpde manier van procederen, voor hemlieden, ende de continuatien van de proceduren, int jaer 1563 in d. 26 february. Item de ordinantie ghemaect by ... den Rade s'Conincx gheord. in Vlaendren, tot betere onderhoudenisse van de voorgaende instructien ende ordinantien ... van daten den 22 juny 1577. Item de ampliatie vander ordonnantie ... vanden Raede in Vlaenderen, ghemaeckt int voorn jaer 1577 ... met waerschouwinghe dat men de ... ordonnantie ... zal onderhouden

Front Cover
herdruckt by Jan vanden Steene, 1620 - 60 pages
 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Bibliographic information