Ordonnantie ende Instrvctie daer op men van wegen die dry Staeten des lants ende hertochdoms van Brabandt collecteren, verpachten ende innen sal respectiue de middelen gheaccordeert ende opghestelt tot furnissemente vande nieuwe ... bede hunne hoocheden bij de selue staeten gheaccordeert, voor den tijt van eenen gheheelen jaere, in betalinghe ende tot onderstande van de ordinarise guarnisoenen in Brabant, ende anderen volcke van oorloghe

Front Cover
by Rutgeert Velpius, 1601
0 Reviews
 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Common terms and phrases

Bibliographic information