Ordonnantie, ende instrvctie daer op men van weghen de dry Staeten des landts ende hertochdoms van Brabandt collecteren, verpachten ende innen sal [...] de middelen [...] tot furnissemente vande nieuwe extraordinarise bede [...] voor den tydt van eenen gheheelen jare, in betaelinghe ende tot onderstande van de ordinarise garnisoenen in Brabandtende anderen volcke van oorloghe

Front Cover
by Rutgeert Velpius, 1601 - 28 pages
0 Reviews
 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Common terms and phrases

Bibliographic information