Ordonnantie ende placcaet nopende het recht van de twintich stuyvers die ghelicht worden op ieder hondert ponde hoppe, die soo te water als te lande uytghevoert worden uyt de provintien, ende landen van de onderdaenicheyt van sijne majesteyt, naer die plaetsen hier naer ghedeclareert, naer welck placcaet de debiteurs van de selve rechten, de pachters, ende collecteurs van dien, cooplieden, facteurs, schiplieden, voerlieden, hunne commisen, ende andere die dese sake sal moghen aengaen, schuldigh sullen zijn hun respectivelijck te reguleren

Front Cover
by Ian vanden Kerchove, 1654 - 12 pages
0 Reviews
 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Selected pages

Bibliographic information