Ordonnantie ghemaeckt by mijne heeren vanden Raede gheordonneert in Vlaendren, tot voorderinghe van justitie, ende goede directie vande proceduren vande zaecken inden selven raedt beleet, midtsgaders vande greffien, deurwaerders, ende messagiers, van dien behelsende soo wel d'ordonnantien vanden hove ghemaeckt inde jaeren XV.c LXXVII. ende XV.c XCIIII. als diversche andere voorgaende. Ghepubliceert in consistorie vanden voornomden Raede den 20. aprilis, duysent zes-hondert vier-en-twintich

Front Cover
Weduwe ende d'hoirs van Jan vanden Kerchove, 1654
0 Reviews
 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Common terms and phrases

Bibliographic information