Ordonnantie, van myne heeren van den raede, ghe-ordonneert in Vlaendren, ghemaeckt, ende ghetrocken uyt sekere placcaet, ende eeuwigh edict van [...] den keyser Carolus de[n] vijfsten [...], van daten den xi. dach in ianuario vijfthien hondert xlviij. ende uyt d'ordonnantie van de voorz heeren van den Raede van den xxix. dagh van nouembre zesthien hondert vijffue, tot betere bewaerenisse van de bosschen, viuers, vruchten ende andere goedynghen, staende ten platten lande, ende omme te beletten de schaeden daer in daghelicks gheschiedende

Front Cover
by Ian vanden Kerckhoue, 1645 - 16 pages
0 Reviews
 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Selected pages

Bibliographic information