Ordonnantie vanden staten van Hollandt ende West-Vrieslandt, inhoud. seeckere penen op impositie, tot laste vanden ghenen die eenighe ongefondeerde processen institueren, ofte vervolghen, soo wel voor de eerste, tweede, derde, als vordere instantien, daer op men de selve verpachten wil, ...

Front Cover
by de weduwe ende erffghenamen van wijlen Hillebrant Iacobssz van Wouw, 1629 - 6 pages
0 Reviews
 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Bibliographic information