Originalne Ideje: Filozofija, Pokolj U Bleiburgu, Politicko Domorodstvo, Liburni, Biblijski Kod, Dalmati, Japodi, Goti, Prediliri

Naslovnica
General Books LLC, 2011 - Broj stranica: 30
0 Recenzije
Recenzije se ne potvrđuju, ali Google provjerava ima li lažnog sadržaja i uklanja ga kad ga otkrije
Izvor: Wikipedia. Stranice: 29. Poglavlja: Filozofija, Pokolj u Bleiburgu, Politi?ko domorodstvo, Liburni, Biblijski kod, Dalmati, Japodi, Goti, Prediliri, Li?ka Jesenica, Hrvatski domovinski prostor. Izvod: Pokolj u Bleiburgu je ratni zlo?in i zlo?in protiv ?ovje?nosti kojeg je po?inila Narodnooslobodila?ka vojska Jugoslavije. Po?etak ove tragedije dogodio se 15. svibnja 1945. kada su se Hrvatska vojska i civili po?eli povla?iti prema Britanskoj vojsci kod Bleiburga. Sam pokolj zapo?eo je 17. svibnja, a nastavio se u nekoliko narednih mjeseci. Bleiburg je postao simbol i metafora svih hrvatskih stradanja od komunisti?kih pobjednika 1945., iako je samo manji dio vojnika i civila ubijen na samoj Bleibur koj poljani i u okolici. Sude?i prema istra ivanjima Vladimira erjavi?a ?ije se procjene uzimaju kao najvjerodostojnije, ukupan broj rtava iznosi oko 50 tisu?a. Zato se imenom Bleibur ki pokolj ozna?avaju svi ti pokolji zarobljenika, bez obzira gdje se dogodili. Ve?ina zarobljenika ubijena je na mar evima kroz Jugoslaviju i u zarobljeni?kim logorima tijekom slijede?ih mjeseci. To je u hrvatskoj iseljeni?koj literaturi nazvano Kri ni put (ponekad u mno ini, Kri ni putevi), pa je danas izraz u op?oj uporabi u Hrvatskoj. (Vidi ?lanak Kri ni put (1945)). Politi?ko i vojno vodstvo NDH poku alo se predati zapadnim saveznicima, da bi izbjegli pokolj od strane pobjedni?kih komunisti?kih partizana. Kod Bleiburga, me?utim, britanski general Patrick Scott nije prihvatio predaju generala Ive Heren?i?a, nego je zahtijevao da se moraju predati Jugoslavenskoj armiji, ?iji je predstavnik bio Danilo Basta, politi?ki komesar 51. vojvo?anske divizije. Nakon predaje, vojnici i civili vra?eni su na podru?je Jugoslavije. Druge grupe HOS-a, slovenskih domobrana i srpskih i crnogorskih ?etnika predavale su se na podru?ju Koru ke tijekom prethodnih dana, te neke manje grupe nakon toga. Jugoslavenska armija je bila prisutna na podru?ju Koru ke do 24. svibnja. Mnogi zarobljeni Hrvati, Slo...

Što ljudi govore - Napišite recenziju

Na uobičajenim mjestima nismo pronašli nikakve recenzije.

Bibliografski podaci