Osmanlı maliyesinde bunalım ve değişim dönemi: XVIII. yy dan Tanzimat'a mali tarih

Front Cover
Alan Yayıncılık, 1986 - Finance - 420 pages
0 Reviews

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Contents

1 Yıllık gelir düzeyi ve gelir kalemlerinin gruplandırüması
161
3 trâdı Cedid Hazinesinin İkinci grup gelirleri
183
B IRADI CEDtD HAZİNESİ GİDERLERİ
192
3 Esham alımı ve satışı nedeniyle ortaya çıkan ödemeler
198
6 Olağandışı askeri giderler
205
2 Tersane Hazinesi ve Defterdarlığının oluşma aşamaları
211
5 Tersane Hazinesi gelir ve giderlerinin zaman içindeki seyri
224
Dönemin aşamaları ve özelliği
235
4 iltizam usulünde yapılan değişiklikle mültezimlere vurulan darbe ve mahalli mülki yöneticileri
242
thtisab Resmi uygula
250
2 Mansûre Hazinesi ve Defterdarlığı
261
5 Redif Hazinesi ve 1254 yılı hesapları
277
3 Meclisi Muhasebei Maliye
286
1256 hicri yıh Mart 1840Mart
292
ÖZET V SONUÇ
302
DİZİN
399

18071826 ARASINDA MALİ DURUM
236

Bibliographic information