Osnovni zakon o utvrđivanju i raspodeli dohokta u radnim organizacijama: s komentarom

Front Cover
Privredno-finansijski zavod, 1968 - Business enterprises - 72 pages
0 Reviews

From inside the book

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Common terms and phrases

1ако 1акос1е 1г с1оћо1ка 1гобкоуа 1гпоза 1гс1уајапја 1јисН 1таји аа аоћо1ка аоћоЉа б1апа га гааа газрос1е1е газрос1еН гајес1тбке гајес1тсе гакопа гакопзкШ гакопот гас1 гас1а гас1пе гас1тка гас1тћ гасН ге Гопс1 Гопс1оуа гоће гћо з1ау з1ауа з1ибаји заз1ауи зас1а зато затоз1а1пе згес1 згес1з1ауа згесМауа зе ос1позе зе пе зе ро зи зк1ас1и зНбпо зта1гаји зу1т зуе зуо зуојШ иоуогот иагигепо икирпо ис1ги ис1гигепја ис1гигепо Ит јесНп1са јесНтсе ката1е кгесШа кој1 зе кој1та зе којот Нбтћ Нса Нстћ с1оћос1ака оапозпо ог огапа огатгас1је озпоуи озпоупа озпоутћ опа опе опс1а ос1гес1ћата ос1гес1ће ос1позпо оћауеге оуе оуо оуот гакопи пакпас1е пе пја пје ра ргаупо рге ргес1игеса ргета ргор1з1та рНапја ро коте ро озпоуи ро1геће ро1гозпје рогес1 роз1оуа роз1оуапја розећап розећпо розећтћ Ројат ројесНтћ рос1 рп рптег рпћос1а с1а зе С1ап с1апа с1гиз1уепо с1ео с1ооуагапја с1оћоЉа с1оћос1ак сЗо теге тзи ТЈ тје тои с1а зе тога тоге с1а тоеи тћ ћег ћШ уеса

Bibliographic information